Om trykkoker

Trykkokeren får sin velfortjente rennesanse

Trykkoker var veldig vanlig på norske kjøkken fra 50 til begynnelsen av 70tallet, men det skjedde noen ulykker med kokere som eksploderte og de ble etterhvert faset ut. Nå har imidlertid den tekniske utviklingen gått videre og produsentene har satt sikkerhet i høysetet som f.eks. Tefdal som har to sett ventiler og dersom begge svikter så slippes trykket ut mellom pakningene. Derfor er ikke sikkerheten lenger noe problem.

Hvordan og hvorfor virker det. Det er ren fysikk, dampen kommer ikke ut av en trykkoker, da bygges det opp trykk og vannet får ett høyere kokepunkt og høyere vanntemperatur gjør at maten blir fortere ferdig. Det går altså FORTERE å koke middagen.

Men det har flere fordeler, du sparer også energi og dermed også penger pluss at det er positivt for miljøet. Regn med at på en gryte med poteter så sparer du mellom 15 og 25 øre hver gang.

Dessuten forsvinner ikke aromastoffer og vitaminer f.eks. med dampen og maten både smaker bedre og blir sunnere.

Se ett utvalg av trykkokere